Naziv projekta

“hrVEND”

Kod projekta: KK.03.2.2.04.0102

Kratki opis projekta

Projektom ,hrVEND“ tvrtka Manija d.o.o. želi testirati, prilagoditi, lansirati i komercijalizirati proizvod pod imenom hrVEND. Proizvod uključuje inovativno softversko i hardversko rješenje za praćenje i fiskalizaciju samouslužnih aparata. Rezultati koji će se ostvariti provedbom projekta su: proizvod hrVEND testiran i prilagođen zahtjevima tržišta; proizvod lansiran na tržište. Ciljna skupina projekta su postojeći i novi zaposlenici tvrtke i članovi njihovih obitelji, dok su krajnji korisnici projekta strani i domaći kupci, ali i dobavljači, te lokalna i šira zajednica.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje inovativnosti MSP-ova i povećanje broja uspješnih inovativnih proizvoda/usluga na području RH, dok je specifični cilj projekta prilagodba, testiranje, lansiranje i komercijalizacija inovativnog proizvoda hrVEND tvrtke MANIJA d.o.o.

Proizvod hrVEND uključuje 3 modula koji zajedno čine inovativno rješenje za problem praćenja stanja samouslužnih aparata sa integriranom funkcijom fiskalizacije, a koja je izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji postala obvezna, te će se svi samouslužni aparati morati prilagoditi tim zahtjevima.

Rezultati projekta

– Proizvod hrVend prilagođen zahtjevima tržišta

– Proizvod lansiran na tržište

Osim toga, provedbom projekta zaposlene su 3 osobe, a tvrtka u drugoj godini nakon završetka projekta očekuje rast prihoda od prodaje i rast prihoda od izvoza. S obzirom da proizvod predstavlja uspješnu inovaciju koja se može tržišno valorizirati, provedba projekta pridonosi povećanju zaposlenosti na području grada Varaždina, ali i na području cijele RH, pridonosi povećanju ulaganja malih i srednjih poduzeća u inovacije, te je u skladu s strateškim i zakonodavnim okvirom RH.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

  • Ukupni troškovi iznose  1.741.663,39 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.608.997,89 HRK
  • Udio privatnog financiranja projekta iznosi 132.665,50 HRK

Razdoblje provedbe projekta

  • 1. rujan 2019. – 1. lipanj 2021. godine

Kontakt za više informacija

  • Robert Družinić